Angela C. Serón Web disseny comunicació

La imatge és un gran recurs per a transmetre una idea, però també per a complementar una informació escrita o descarregar pes visual a un document.

fotografia